Ne postuju Zakone:Direktor JKP Cistoca Dalibor Novakovic i ostali.


Gospodine Predsednice APV, Bojane Pajticu,

Posto necete da reagujete..napisacemo tuzbe, ali ovog puta protiv Direktora Gradske cistoce iostalih saucesnika.Jer ako se oni pridrzavaju UKINUTIH ZAKONA.*
ovi novi NEUKINUTI, a PROTIVNI njihovom kriminalu ce ih dakle dovesti do ZATVORA

Dalibor Novakovic Direktor JKP Cistoce Novog Sada

i ostali.
UBIJANJE  KUĆNIH LJUBIMACA ZABRANJENO  i kažnjivo  zatvorom do 3 godine.  Pod hitno je potrebno   raditi na povećanju ove kazne , 5 godina  za masovna ubijanja osećajnih bića – tako je životinje definisao Lisabonski Ugovor , decembra 2009. godine , bilo bi primereno . Takodje svi  saučesnici  bi morali VRATITI javni novac , i nikada  ne bi smeli  prići kućnim ljubimcima , nažalost živote koje su  oduzeli – ne mogu vratiti . Gradska uprava Novog sada i  svih ostalig gradova Vojvodfine, njeni saradnici , saučesnici , grubo gaze Ustav Republike Srbije,  grubo gaze zakone , grubo gaze ljudska prava , po potrebi ubijaju osećajna bića , jer  `ne znaju`  bolji način za –  `raspolaganje javnim novcem`  koji  je nedopustivo poklanjati bez javnog tendera , kako na neodredjeno, tako i na odredjeno vreme . Ko ne zna, a ne zna da ne zna – kloni ga se – kaže poslovica .  Ustavni sud samo s njima i s nama zbog njih , ima pune ruke posla . Duboko smo postidjeni , poniženi , uvredjeni nezakonitim odnosom prema  gradjanima, prema  javnom novcu i prema životinjama u Subotici  i Srbiji uopšte . Ovo je , definitivno,  organizovani kriminal  .Ko smatra da nije neka  nam pruzi argumente .

JKP “Čistoća” Novi Sad je zaduženo je za posao hvatanja pasa i mačaka lutalica sa javnih površina na teritoriji grada Novog Sada. U okviru preduzeća, ovaj posao obavlja Služba za hvatanje pasa i mačaka lutalica. Posao se realizuje prema pozivu građana, kao i prema dopisu nadležne inspekcije, a sama Služba ima svoj redovni plan rada prema kojem su prioritetne lokacije oko obdaništa, zabavišta, osnovnih i srednjih škola. JKP „Čistoća“ Novi Sad obavlja posao hvatanja pasa i mačaka lutalica u okviru svoje delatnosti, a u skladu sa sledećim zakonskim propisima:

  1. Odluka o organizovanju radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu kao Javno komunalno preduzeće – prečišćen tekst (Sl. list grada Novog Sada broj 29/2005)
  2. Odluka o održavanju čistoće (Sl. list grada Novog Sada br. 16/98, 19/98, 10/2001 i 47/2006)
  3. Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja (Sl. list grada Novog Sada br. 22/2006 i 9/2007)
  4. Statut Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad – prečišćen tekst od 14.09.2005.
  5. Pravilnik o uslovima i merama za humano hvatanje i uništavanje pasa i mačaka lutalica („Sl. glasnik Republike Srbije br. 29/94) .*
  6. Zakon o veterinarstvu („Sl. glasnik RS broj 91/2005) .*

JKP „Čistoća“ je zaduženo isključivo za posao hvatanja, dok eutanaziju vrši medicinsko osoblje Veterinarske stanice Novi Sad.

Građani koji više ne žele da imaju svoje kućne ljubimce mogu se, takođe, obratiti ovoj službi, koja dolazi na prijavljenu adresu i besplatno preuzima životinje.

Broj telefona službe na koji se građani mogu obratiti za sve informacije je 021/419-021.

Evo cega se ovi nepostovaoci vazecih Zakona pridrzavaju:
1. USLUGE PRAŽNjENjA KONTEJNERA

Šifra Opis usluge Jed. mere Cena
1010 Ugovoreno din/m3 901,00

Kontejner od 5m3 u vlasništvu korisnika

7000 Ugovoreno din/kom 4.452,00
7001 Po pozivu din/kom 6.572,00

Kontejner od 5m3 u vlasništvu JKP „Čistoća“

7003 Za fizička lica din/kom 2.120,00
7004 Ugovoreno din/kom 6.148,00
7005 Po pozivu din/kom 8.480,00

Pres kontejner u vlasništvu korisnika

7100 Ugovoreno din/kom 15.900,00
7101 Po pozivu din/kom 26.500,00

Pres kontejner u vlasništvu JKP „Čistoća“

7200 Ugovoreno din/kom 23.532,00
7201 Po pozivu din/kom 31.800,00

Kontejner od 1,1m3 u vlasništvu korisnika

7300 Ugovoreno din/kom 1.060,00
7301 Po pozivu din/kom 1.484,00

Kontejner od 1,1m3 u vlasništvu JKP „Čistoća“

7400 Ugovoreno din/kom 1.378,00
7401 Po pozivu din/kom 2.120,00

Ostale posude (kavez, reciklažna dvorišta)

7500 Ugovoreno din/kom 1.590,00
7501 Po pozivu din/kom 2.650,00

Rollo kontejner od 18 m3 u vlasništvu JKP „Čistoća“

7600 Ugovoreno din/kom 22.132,00
7601 Po pozivu din/kom 30.528,00

Rollo kontejner od 32 m3 u vlasništvu JKP „Čistoća“

7700 Ugovoreno din/kom 32.139,00
7701 Po pozivu din/kom 45.792,00

2. USLUGE ČIŠĆENjA I UREĐENjA

Čišćenje
3010 Čišćenje manuelno din/m2 11,00
3011 Čišćenje snega po ugovoru* za period  15.11.-15.03. din/m2 954,00
3012 Rad radnika na fizičkim poslovima din/čas 784,00
Uklanjanje divljih deponija
3013 Uklanjanje divlje deponije  udaljenost do 20 km din/m3 742,00
3014 Uklanjanje divlje deponije na teritoriji Grada din/m3 477,00
3015 Uklanjanje divlje deponije gradska zajednica din/m3 1.060,00
3049 Razastiranje din/m3 106,00
Pranje
3016 Pranje, destinacija od  0 – 15 km din/tura 11.766,00
3017 Pranje, destinacija od 16 – 30 km din/tura 15.900,00
Mehaničko čišćenje i iznošenje smeća
3018 Mehaničko čišćenje – rad auto čistilice din/čas 6.784,00
3050 Rad autosmećara din/čas 5.194,00
3051 Rad kamioneta din/čas 2.650,00
Rad teške mehanizacije
3052 Rad kompaktora din/čas 10.070,00
3019 Rad ULT-a din/čas 6.572,00
3020 Rad traktora sa kašikom din/čas 3.286,00
3053 Rad buldožera din/čas 5300,00
3054 Rad kamiona Iveko ML 180 din/čas 4.876,00
3055 Rad kamiona Iveko AD 380 din/čas 6.360,00
3056 Rad ICB CX 3 din/čas 4.240,00

3. USLUGE SERVISA

4040 Standardne usluge – mehaničarske din/čas 1.325,00
4041 Nadgradnja specijalnih vozila din/čas 1.643,00
4042 Rad na terenu – mehaničara din/čas 1.802,00

4. OSTALE USLUGE

3024 Rad radnika i vozila na hvatanju životinja lutalica din/čas 5.894,00
3025 Otkup pasa ili mačaka lutalica (po komadu) din/dan 742,00
3027 T-61 sredstvo za eutanaziju 1 flaš. 3.075,00
3031 Obeležavanje životinja – čipovanje din/kom 371,00
3032 Vakcinacija životinja din/kom 371,00
3033 Dezinfekcija i dehelmentizacija životinja din/kom 541,00
3044 Rad radnika i vozila na odnošenju uginulih životinja din/čas 5.894,00
3035 Dostava-prevoz tehničke vode   od  0-15 km. din/tura 9.540,00
3036 Dostava-prevoz tehničke vode   od  16-30 km. din/tura 11.660,00
3037 Prevoz za potrebe radnika i ostalo din/kom 37,00
3039 Pranje kontejnera din/kom 1.060,00
3042 Pranje vozila din/kom 318,00
3043 Izrada mobilnih korpi din/kom 742,00

5. PREVOZ TIPIZIRANIH POSUDA ZA SMEĆE

1096 Prevoz – dostava kontejnera od 5 i 7 m3 din/kom 2.650,00
1097 Prevoz – dostava kontejnera od 900 i 1100 litara din/kom 3.180,00
1099 Prevoz – dostava kontejnera preko 10 m3 din/kom 4.452,00

6. POREZ NA DODATU VREDNOST

4095 PDV – Posebna stopa za komunalne usluge- odnosi se na sakupljanje smeća i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka iz stambenih, poslovnih i drugih objekata , njihovo odvoženje i odlaganje, uklanjanje otpada iz posuda za otpadke na javnim mestima, kao i smeća i drugog otpada sa ulica i javnih površina, čišćenje i pranje ulica, trgova, parkirališta i drugih javnih površina),

– održavanje deponija je opremanje za bezbedno odlaganje, obradu, neutralisanje i uništavanje komunalnog otpada opasnih materija u gradovima i naseljima, kao i selekcija i prerada sekundarnih sirovina iz otpada na deponijama.

8 %
4096 PDV – Opšta stopa za ostale usluge 18%

Za usluge na teritoriji gradske zajednice Novi Sad primenjuju se cene iz cenovnika.
Za usluge van teritorije gradske zajednice Novi Sad, cene se ugovaraju posebno.
U slučaju da korisnik ne obezbedi uslove za izvršenje usluge plaća se izlazak vozila 5.500,00 dinara .
Neopravdano zadržavanje vozila pre i u toku vršenja usluga korisnik plaća 3.700,00 dinara po času. Pod započetim časom zadržavanja podrazumeva se svako zadržavanje preko 15 minuta.
Direktor ili lice koje on ovlasti može u posebnim slučajevima formirati i drugačiju cenu usluga od cena koje su iskazane u cenovniku ukoliko za to postoji osnov.
Kod usluga servisa na vrednost ugrađenog materijala obračunavaće se manipulativni troškovi od 20 % za nabavku, skladištenje, manipulaciju, prevoz, kalo, rastur i slično.
Cene su iskazane bez poreza na dodatu vrednost.

Ovaj Cenovnik će se primenjivati od 1. marta 2010. godine

Za  ostale usluge koje nisu pobrojane ovim cenovnikom, primenjivaće se cene sredstava rada i mehanizacije iz Cenovnika , koji je sastavni deo Ugovora o održavanju javne higijene i stočnih grobalja

~ od Jelena Tinska na 13 jula, 2010.

2 reagovanja to “Ne postuju Zakone:Direktor JKP Cistoca Dalibor Novakovic i ostali.”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Jelena Tinska, Jelena Tinska. Jelena Tinska said: Ne postuju Zakone:Gradonacelnik Igor Pavlicic..Direktor JKP Cistoca Dalibor Novakovic i ostali.: http://wp.me/pTO6Z-6F […]

  2. i uporno rade i dalje po svom.. i bez obzira na zakon..na to shto je zakon o dobrobiti doneshen pre godinu dana… ukinuto sve sto nije u skladu snjim..ne opshtine i dalje rade po svom… pa chemu onda drzava? drzava i ne postoji.. postoje drzavice…. i sherifi… nisam do sad chula ni za jedan sluchaj kaznjavanja onog koji je izbacio psa…. A BUDE IH UHVACENIH SA CHIPOM… oni to nece!!

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: